Escoleta matinera

L’activitat es desenvolupa a partir de les 7.15 hores fins a les 9.00 hores i dóna resposta a la necessitat de les famílies de poder conciliar la vida laboral amb la familiar.

        De 8.30 a 9:00 hores: 28€/mes no socis / 18€ socis / 1 € diari eventuals.