CEIP Urbanitzacions de Llucmajor

c Tord, 40. Puig de Ros

Menjador

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR: ESCOLAREST

 

Menú Juny (català)

Menú Juny (castella)

 Menú Maig (català)

Menú Maig (castellà)

Na Sílvia i na M. Àngels, com a representants de la comisió de convivència, varen dur a terme un taller amb les monitores de menjador i algunes de les practicants del centre. Es van tractat temes com ara els límits, les normes, les conseqüencies, s'han fet cercles de conversa, escolta activa i pràctiques restauratives.

AQUÍ teniu les imatges de la sessió.

 

 


 

Es pot fer ús d’aquest servei de manera fixa (els infants queden de dilluns a divendres, preu: 5.09€), o de manera eventual, preu: 5.60€)

 

El servei de menjador, com tota activitat realitzada dins l’escola, ha d’incloure una intencionalitat pedagògica i se n’ha de treure un rendiment educatiu, per tant és important incloure en aquest apartat una part d’aprenentatge pròpia de l’alimentació i l’activitat educativa.

 

Els monitors/es no es plantegen una tasca únicament de vigilància sinó també educativa. El temps de menjador possibilita treballar els aspectes propis de l’hora de dinar i també aprendre a gaudir del temps lliure i d’aspectes que desenvolupin l’autonomia personal.

 

 • Objectius:

 

 1.Objectius relacionats amb l’acte social de menjar i els hàbits de nutrició:

  

 • Ajudar als infants en l’adquisició d’hàbits i actituds correctes al menjador.

 • Aconseguir que els infants coneguin el nom dels aliments.

 • Ensenyar a distingir els aliments corresponents al primer plat, al segon i als postres i respectar-ne l’ordre.

 • Ensenyar i utilitzar correctament els coberts i els torcaboques.

 • Procurar que seguin mantenint una correcta postura a la taula.

 • Conscienciar de la importància de mastegar bé els aliments, fer-ho amb la boca tancada i sense soroll.

 • Habituar els alumnes a mantenir la taula neta, sense escampar-hi menjar.

 • Parlar amb un to de veu moderat.

  

 1. Objectius relacionats amb el respecte i la convivència dins el menjador:

 

 • Ensenyar a respectar i valorar la diversitat de comportament i d’alimentació.

 • Respectar als companys i monitors/es tractant-los amb educació, i obeint-los en el cas dels monitors/es.

 • Respectar i acceptar les preferències alimentàries dels companys.

 • Respectar les normes de comportament del menjador.

  

 1. Objectius relacionats amb l’Educació Nutricional:

 - Oferir uns plats suficients, equilibrats i diversificats.

 - Habituar-se a menjar de tot i variat.

 - Educar en uns hàbits de vida saludables. 

 - Ensenyar a conèixer els aliments necessaris per una alimentació equilibrada.

 - Habituar-se a acabar tot el que es té al plat progressivament.