CEIP Urbanitzacions de Llucmajor

c Tord, 40. Puig de Ros

Menjador

SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR: NEWREST


Es pot fer ús d’aquest servei de manera fixa (els infants queden de dilluns a divendres, preu: 5.09€), o de manera eventual, preu: 5.60€)
 

Subcategories

 • Menú mensual
  Nombre d'articles:
  0
 • Objectius del menjador

  El servei de menjador, com tota activitat realitzada dins l’escola, ha d’incloure una intencionalitat pedagògica i se n’ha de treure un rendiment educatiu, per tant és important incloure en aquest apartat una part d’aprenentatge pròpia de l’alimentació i l’activitat educativa.

  Els monitors/es no es plantegen una tasca únicament de vigilància sinó també educativa. El temps de menjador possibilita treballar els aspectes propis de l’hora de dinar i també aprendre a gaudir del temps lliure i d’aspectes que desenvolupin l’autonomia personal.

  • Objectius:

   1.Objectius relacionats amb l’acte social de menjar i els hàbits de nutrició:

    

  • Ajudar als infants en l’adquisició d’hàbits i actituds correctes al menjador.

  • Aconseguir que els infants coneguin el nom dels aliments.

  • Ensenyar a distingir els aliments corresponents al primer plat, al segon i als postres i respectar-ne l’ordre.

  • Ensenyar i utilitzar correctament els coberts i els torcaboques.

  • Procurar que seguin mantenint una correcta postura a la taula.

  • Conscienciar de la importància de mastegar bé els aliments, fer-ho amb la boca tancada i sense soroll.

  • Habituar els alumnes a mantenir la taula neta, sense escampar-hi menjar.

  • Parlar amb un to de veu moderat.

    

  1. Objectius relacionats amb el respecte i la convivència dins el menjador:

  • Ensenyar a respectar i valorar la diversitat de comportament i d’alimentació.

  • Respectar als companys i monitors/es tractant-los amb educació, i obeint-los en el cas dels monitors/es.

  • Respectar i acceptar les preferències alimentàries dels companys.

  • Respectar les normes de comportament del menjador.

    

  1. Objectius relacionats amb l’Educació Nutricional:

    - Habituar-se a menjar de tot i variat.

   - Educar en uns hàbits de vida saludables. 

   - Ensenyar a conèixer els aliments necessaris per una alimentació equilibrada.

   - Habituar-se a acabar tot el que es té al plat progressivament.

  Nombre d'articles:
  0