CEIP Urbanitzacions de Llucmajor

c Tord, 40. Puig de Ros

Serveis

Feis clic al menú de l'esquerra per acceir als enllaços.

Subcategories

 • Menjador

  SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR: NEWREST


  Es pot fer ús d’aquest servei de manera fixa (els infants queden de dilluns a divendres, preu: 5.09€), o de manera eventual, preu: 5.60€)
   

  Nombre d'articles:
  0
  • Menú mensual
   Nombre d'articles:
   0
  • Objectius del menjador

   El servei de menjador, com tota activitat realitzada dins l’escola, ha d’incloure una intencionalitat pedagògica i se n’ha de treure un rendiment educatiu, per tant és important incloure en aquest apartat una part d’aprenentatge pròpia de l’alimentació i l’activitat educativa.

   Els monitors/es no es plantegen una tasca únicament de vigilància sinó també educativa. El temps de menjador possibilita treballar els aspectes propis de l’hora de dinar i també aprendre a gaudir del temps lliure i d’aspectes que desenvolupin l’autonomia personal.

   • Objectius:

    1.Objectius relacionats amb l’acte social de menjar i els hàbits de nutrició:

     

   • Ajudar als infants en l’adquisició d’hàbits i actituds correctes al menjador.

   • Aconseguir que els infants coneguin el nom dels aliments.

   • Ensenyar a distingir els aliments corresponents al primer plat, al segon i als postres i respectar-ne l’ordre.

   • Ensenyar i utilitzar correctament els coberts i els torcaboques.

   • Procurar que seguin mantenint una correcta postura a la taula.

   • Conscienciar de la importància de mastegar bé els aliments, fer-ho amb la boca tancada i sense soroll.

   • Habituar els alumnes a mantenir la taula neta, sense escampar-hi menjar.

   • Parlar amb un to de veu moderat.

     

   1. Objectius relacionats amb el respecte i la convivència dins el menjador:

   • Ensenyar a respectar i valorar la diversitat de comportament i d’alimentació.

   • Respectar als companys i monitors/es tractant-los amb educació, i obeint-los en el cas dels monitors/es.

   • Respectar i acceptar les preferències alimentàries dels companys.

   • Respectar les normes de comportament del menjador.

     

   1. Objectius relacionats amb l’Educació Nutricional:

     - Habituar-se a menjar de tot i variat.

    - Educar en uns hàbits de vida saludables. 

    - Ensenyar a conèixer els aliments necessaris per una alimentació equilibrada.

    - Habituar-se a acabar tot el que es té al plat progressivament.

   Nombre d'articles:
   0
 • Escoleta matinera

  Escoleta matinera

  L’activitat es desenvolupa a partir de les 7.15 hores fins a les 9.00 hores i dóna resposta a la necessitat de les famílies de poder conciliar la vida laboral amb la familiar.

   

  • De 7.15 a 9.00 hores: 35€/mes no socis /30€ socis /2€ diaris eventuals.

  • De 8:00 a 9:00 hores: 25€/mes no socis/ 20€ socis /1,50 € diaris eventuals.


  • De 8.30 a 9.00 hores: Amb un preu de 20€/mes no socis, 15€/mes socis/ 1€ diari eventual.


     Les activitats que es desenvolupin a l’Escola Matinera estaran organitzades per una empresa contractada per l’APIMA amb aquesta finalitat. Els encarregats de portar-les a terme i planificar-les seran els mateixos monitors que les duguin a terme.

  Activitats a desenvolupar:

  Donades les característiques de la incorporació dels alumnes a l’Escola Matinera (de manera intermitent i constant) pensem que la millor manera de poder posar en marxa activitats de qualitat és fer-ho amb la metodologia de racons pels següents motius:

  • El joc pot esser supervisat i guiat per l’adult però no implica la participació constant d’aquest i permet al monitor anar a rebre altres infants i atendre les famílies que van arribant.

  • Normalment són jocs en que és fàcil introduir una nova incorporació d’un alumne una vegada s’ha començat el joc.

  • Ens permeten diferents agrupacions: parelles, petit grups, joc individual... un aspecte a tenir molt en compte quan es junten tants alumnes d’edats tant diferents.

  • Ens permeten adaptar-nos a edats diferents i diferents necessitats: hi pot haver racons de més o menys dificultat en un mateix espai i racons per estar més tranquils i relaxats i d’altres que precisin més atenció, concentració i/o moviment.

  • Ens donen diversitat d’activitats, ja que cada dia els infants troben diferents opcions i evitem que s’avorreixin.

  • És fàcil pactar unes normes comuns per tots els racons, senzilles i fàcils de respectar per tots.

   

  Una vegada exposats els motius pels quals hem decidit muntar una Escola Matinera per racons, passem a detallar els racons que ens podrem trobar, les activitats que inclourà cada un d’ells i la distribució de l’espai. Cal afegir que les activitats de cada racó aniran variant cada trimestre i que ara s’expliquen totes, però que no coincidiran en espai-temps, ja que s’aniran alternant entre elles, segons la demana i motivacions dels infants:

  1. Racó de lectura: es disposarà un espai amb prestatges amb llibres i contes organitzats per nivells. Els infants podran triar si volen anar a llegir o mirar el conte a la taula o a l’espai de descans i relaxació destinat a tal fi. Els contes que podran trobar seran dels següents tipus: llibres de lectura d’imatges, contes escrits amb lletra de pal, contes escrits amb lletra lligada, contes escrits amb minúscula d’impremta, còmics... Seria ideal disposar d’una taula rodona petita i d’un matalàs amb coixins al terra o cortines per a que sigui un espai acollidor i en un ambient cuidat i relaxat.

   

  1. Racó de jocs de taula: que contengui jocs que ens permetin diferents agrupacions i que siguin de fàcil comprensió i de curta durada, com ara són el connecta 4, tres en ratlla, l’oca, dòmino, qui es qui?, trencaclosques...S’aniran afegint jocs tradicionals a la llarga del curs.

   

  1. Racó de jocs d’estora: disposarem d’una estora o tatami amb diferents jocs de construcció, cotxes, animals,...

   

  1. Racó de manualitats: es posarà a l’abast dels alumnes tots els estris necessaris per pintar, retallar, aferrar, fer plastilina, collars, polseres,... Aquest racó i les diferents manualitats a realitzar,s’aniran adaptant a les festes tradicionals de la nostra cultura.

   

  1. Racó de la caseta: enfocat a Educació Infantil amb pepes, cuineta, menjar, jocs de metges, joc de fer neteja... facilitant així el joc simbòlic i promovent la igualtat entre persones.

   

  1. Racó de jocs d’enginy: enfocat a Educació Primària, amb jocs de percepció i agudesa visual i/o de desenvolupament mental, per crear reptes als infants més competitius. Alguns exemples d’aquests jocs podrien ser: jeroglífics amb missatges secrets, sopa de lletres, cerca les 7 diferències, jocs matemàtics, enigmes, il·lusions òptiques, jocs de memòria, jocs de lògica...

  Els racons s’anirien posant en marxa periòdicament per no saturar als infants d’informació i opcions i per evitar que perdin l’interès pels racons si funcionen tots durant tot l’any.

  Nombre d'articles:
  0
 • Horari d'Activitats extraescolars

  Tot es les activitats extraescolars de dos dies per setmana  tenen un preu de 30 € per als no socis i de 26€ pels socis de l’APIMA, i un descompte del 10% per germans. Excepte Aloha (desenvolupament mental) que té un preu de 55€ per no socis i 50€ per socis.

  Les activitats dels divendres tenen un preu de 20€ per als no socis i de 16€ pels socis amb un 10% de descompte per germans.


  HORARI ACTIVITATS EXTRAESCOLARS BURRATATXO CURS 2015/2016

   

  Dia /Edat

  3 anys

  4 i 5 anys

  Primària

  DILLUNS I DIMECRES

  DE 16’00H A

  17’00H

   

   

  Ball Modern

   

  Play English (1er i 2on)

   

  English Plus a partir de 3er EP

  +natació a s’aigua blava

  +Aloha a partir de 6è EI

  +Futbol Ed. Infantil

  DIMARTS I DIJOUS

  DE 16’00H A 17’00H

   

   

  Play English

   

  Patinatge Artístic

   

  Ball Modern

   

  Patinatge Artístic

   

  Bàsquet

  +paddle a s’aigua blava

  +Aloha a partir de 6è EI

  +Futbol Ed. Primària

  DIVENDRES DE 16’00H A 17’00H

   

  Play English

   

  Alemany

   

  Alemany

  Nombre d'articles:
  0
 • Normes de les Activitats Extraescolars

  NORMES DE FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS.

  • Tots els alumnes hauran d’efectuar el pagament de la mensualitat mitjançant domiciliació bancària.
  • L’assistència a una sola classe implica el pagament de la mensualitat.
  • La inassistència no per qualsevol motiu, no eximeix del pagament de la quota establerta mentre l’interessat no causi la baixa de l’activitat extraescolar, havent-ho de comunicar abans de dia 25 del mes anterior.
  • Per donar-se de baixa en una activitat extraescolar, ja sigui definitiva o temporal, s’haurà de comunicar per escrit a l’oficina de l’APIMA en horari d’atenció als pares d’extraescolars: cada dia de 9’10h a 9’30h.
  • Les baixes es notificaran abans del dia 25 del mes anterior i la quota no es graccionarà. A partir d’aquesta data es facturarà el mes següent i no es tornarà l’import carregat. Per fer efectiva una baixa es farà servir el forumulari disponible a l’APIMA, i en cap cas es farà verbalment. NO D’ADMETRAN BAIXES DESPRES DEL DIA 25 DE CADA MES.
  • És imprescindible estar al corrent dels pagaments per a la assitència a les activitats. Quan hi hagi un rebut impagat es notificarà per escrit a la família per a que es posi al dia el mes aviat possible. Quan s’acumulin dos rebuts impagats es facilitarà l0imprés de baixa de l’activitat a l’alumne i no podrà assistir a les classes fins que pagui els rebuts pendents.
  • Qualsevol reclamació o suggerència s’haurà de fer per escrit a l’atenció de l’APIMA de CEIP URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR        .
  • Es demana la màxima puntualitat possible en horari d’extraescolars, aixñi com a la recollida dels alumnes després del menjador i les activitats.
  • Les activitats comentcen a les 16’00h, i amb la finalitat de començar amb puntualitat les portes estaran obertes de 15’45h a 16’00h. A partir de les 16’00h no s’admetrà l’entrada d’alumnes a les extraescolars. Les famílies disposen de 15 minuts per recollir els infants de menjador (si no fan activitats) o deixar als infants a les extraescolars (en cas que dinin a casa). Esperem que respecteu al màxim aquests horaris i ens ajudeu a realitzar la nostra tasca amb la màxima qualitat per als vostres fills/es.

   

  HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES D’EXTRAESCOLARS:

  DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9’10H A 9’30H (si us és impossible assistir pels matins, telefonau al 971 78 53 53 en aquest horari i demanau per n’Estefy, per concertar un horabaixa).

  Nombre d'articles:
  0